Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sotsiaalkeskuse olmetingimuste parandamine

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi logo
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sotsiaalkeskuse olmetingimuste parandamine


Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa nägemispuudega inimeste sotsiaalkeskuse loomisele PPÜ majja aadressil Tondi 8a Tallinnas. Kuivõrd nägemise langus ja pimesus võib tabada iga inimest olenemata vanusest ja tervislikust üldseisundist, siis on väga oluline, et Tallinnas oleks tegevuskeskus, kust on kõigil ühiskonna liikmetel võimalik saada nõu ja abi nägemispuude tekkimise korral. Projekt aitab luua kompetentsikeskust, mis võimaldab erinevatel spetsialistidel ja tavakodanikel saada mistahes nägemispuuet puudutavat informatsiooni. 

Käesoleva projekti raames remonditakse 50m2 suurune ruum maja II korrusel: lammutatakse vahesein, tugevdatakse põrandakonstruktsioone, paigaldatakse uus põrandakate ning pahteldatakse ja värvitakse seinad. Ruumi kasutuseesmärgiks on sporditreeningud ja pimemassööride praktilise õppe läbiviimise klass. Sama ruumi vahetus läheduses renoveeritakse olemasolev Wc, ehitatakse välja dušsiruum ja kööginurk ning riietusruum välisriietele. Kokku üldpinnaga 27m2. Ehitatakse välja süsteemile vajalik elektriühendus.       

Projekti rahastab Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm summas 26579 eurot.