Põhja-Eesti Ühingu tegevusprojekt

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevusprojekt

Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuamet on eraldanud Tallinna linna eelarves mittetulundustegevuseks ettenähtud vahentite arvelt Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevuse toetamiseks 1280,4 EURi. Toetus on eraldatud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevusruumide (Tondi 8a, Tallinn) kommunaalkulude katteks  perioodil 01.11.-31.12.2011. Projekti eesmärgiks on toetada Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste toimetulekut läbi neile suunatud kohandatud tegevuste, teenuste ja toetuste kättesaadavuse tagamise kaudu.