Kasulik

Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine. Juhendmaterjal
Koostajad: V.Valk, R-H Melioranski, M. Pukk, I. Lubjak, A.Levald, T. Vaikla. Astangu Rehabilitatsioonikeskus, 2012

Soovitusi veebi sisu juurdepääsetavuse parandamiseks

Nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooniteenused